Χρειάζεστε νέο
IT Partner?
png-1.png
png-1.png
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, σχεδιασμένες για τον τελικό χρήστη
slide-concept-2-1.png
slide-concept-2-2.png
slide-concept-2-3.png
slide-concept-2-4.png
slide-concept-2-5.png
THINK
OUTSIDE
THE BOX :)
slide-concept2.png
Ενισχύστε την εταρεία σας
Εξασφαλίστε την σωστή λειτουργία της επιχείρησης σας, ό,τι και αν συμβεί
Virtualization - Disaster Recovery
wifi-chalk-icon.png
Επικοινωνήστε εύκολα
Επιταχύνετε όλες τις εργασίες σας με ενοποιημένες επικοινωνίες
Unified Communications
server-chalk.png
Τοπικά ή απομακρυσμένα back-up
Τα αρχεία και οι πληροφορίες πάντα στην διάθεση σας
Backup Solutions
storage.png
Υπηρεσίες Αποθήκευσης
Παρέχουμε υπηρεσίες φτιαγμένες στα μέτρα της επιχείρησης σας
Storage Solutions
server-chalk.png
slide-concept.png
The Internet of Everything
Επιταχύνετε όλες τις εργασίες σας με ενοποιημένες επικοινωνίες
transfer your business
to the CLOUD!

H Infinitum προσφέρει αξιόπιστες οικονομικές καινοτόμες ασφαλείς λύσεις για την εταιρία σας.

item Στρατηγική
item Σχεδιασμός
item Υλοποίηση

Οι Υπηρεσίες μας

Τεχνική Υποστήριξη

Είμαστε πάντα στην πλευρά του χρήστη

Διαχείριση εκτυπώσεων

Αποκτήστε τον έλεγχο των εκτυπώσεων σας

Επικοινωνίες & Δίκτυα

Από τον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην χρήση

Ασφάλεια Συστημάτων

Ασφαλίστε το δίκτυο σας εξωτερικά και εσωτερικά

Εφαρμογές

Εκμεταλλευτείτε τους πόρους σας στο 100%

Virtualization

Εικονικός εξοπλισμός. Ένα οικονομικό βήμα προς το αύριο

Λύσεις Πληροφορικής

Πλήρης διαχείριση και έλεγχος ποιότητας συστημάτων

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Από τον σχεδιασμό ως τον χρήστη

Project Management

Επικεντρωθείτε στην επιχείρηση και αφήστε την διαχείριση σε εμάς.