diaxeirisiparastatikwn

Στις περιπτώσεις έντυπων παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λπ.), υπάρχει η ανάγκη για διαχείριση αυτών, η οποία θα εξοικονομεί χρόνο και πόρους από την επιχείρηση, μειώνοντας τις χειροκίνητες εργασίες και φυσικά τα λάθη. Για παράδειγμα, δεν θα ήταν εξαιρετικό το να μπορείτε να ταξινομείτε έγγραφα με βάση τον ΤΚ ώστε η διανομή τους να πραγματοποιείται με τις λιγότερες δυνατές διαδρομές; Δεν θα ήταν επίσης σημαντικό το να μην χάνεται χρόνος σε συρραφή παραστατικών στις περιπτώσεις εντατικής τιμολόγησης; Όλα αυτά, και ακόμη περισσότερα, παρέχονται μέσω των υπηρεσιών διαχείρισης παραστατικών της Infinitum, όπως η συρραφή παραστατικών και η ηλεκτρονική τιμολόγηση:


Συρραφή παραστατικών

Η ολοκληρωμένη λύση Συρραφής Παραστατικών της Infinitum είναι ειδικά σχεδιασμένη για εταιρείες με εντατική τιμολόγηση που παράγουν μεγάλο αριθμό εκτυπώσεων παραστατικών, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο για τη διαλογή τους.

Η λύση της Infinitum αυτοματοποιεί τη διαδικασία εκτύπωσης, συρραφής πρωτότυπου/αντιγράφου, αλλά και το διαχωρισμό των παραστατικών ανάλογα με το δρομολόγιο. Μετά την εκτέλεση των παραδόσεων, το αντίγραφο του τιμολογίου είναι έτοιμο για σάρωση.

Με τη συγκεκριμένη λύση, το όφελος της επιχείρησης είναι εξαιρετικά υψηλό αφού μπορεί να μειώσει τους χρόνους από την εκτύπωση, μέχρι την έναρξη των δρομολογίων σχεδόν στο μισό!

Επίσης, η λύση μπορεί να συνοδεύεται με load balancing της εργασίας προς εκτύπωση με αποτέλεσμα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, περισσότεροι και φθηνότεροι εκτυπωτές, επιτυγχάνοντας το απαραίτητο redundancy αλλά και την απαιτούμενη ταχύτητα.

Επιπροσθέτως η λύση Συρραφής Παραστατικών της Infinitum μπορεί να λειτουργήσει είτε με τον υπάρχοντα φορολογικό μηχανισμό, είτε χωρίς αυτόν.


Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η ανταλλαγή ψηφιακών παραστατικών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων (επιχείρησης, δημοσίου, φυσικού προσώπου) που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι η έκδοση, η αποστολή και η αποθήκευση των τιμολογίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκτύπωσή τους.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει θεσμοθετηθεί πλέον και στη χώρα μας, προσφέροντας μια σειρά από πολύ σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση που θα αποφασίσει να την υιοθετήσει.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, μόνο από την ηλεκτρονική τιμολόγηση υπολογίζεται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα εξοικονομήσουν έως 750 εκατ. Ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με μελέτες τόσο του ΣΕΒ, όσο και άλλων φορέων, σε ορίζοντα διετίας, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων μπορεί να μειωθεί ετησίως κατά €1 έως €1,5 δις μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης λόγω της μείωσης του κόστους διακίνησης, διαχείρισης και αποθήκευσης του φυσικού εντύπου, ελαχιστοποίησης των λαθών, και αυτοματοποίησης των διαδικασιών ελέγχου καρτελών τιμολόγησης.


Τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

  • Μείωση κόστους ανά παραστατικό (κόστους εκτύπωσης, αποστολής κ.ά.)
  • Μείωση χρόνου διαχείρισης-ανάκτησης των παραστατικών
  • Εξοικονόμηση του φυσικού χώρου αρχειοθέτησης
  • Άμεση εξαγωγή δεδομένων προς περαιτέρω χρήση
  • Ταχύτερη αποστολή των παραστατικών, αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µε τους πελάτες
  • Ταχύτερη συμφωνία υπολοίπου – βελτίωση cashflow
  • Υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών – ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Impact @rchive&connect

Η Infinitum προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικής διαχείρισης παραστατικών, την οποία έχουν υιοθετήσει πολλές χιλιάδες εταιρίες σε όλη την Ελλάδα. Το @rchive&connect είναι η πλέον πρωτοποριακή λύση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση των παραστατικών που εκδίδει μια επιχείρηση αυτοματοποιώντας όλες τις διαδικασίες τιμολόγησης μιας επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης και είναι απολύτως συμβατή με την Ελληνική νομοθεσία.

Στοχεύοντας στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον κύριο όγκο της αγοράς, το @rchive&connect καλύπτει το σύνολο των αναγκών των οργανισμών αυτής της κατηγορίας, ανεξάρτητα από τον μηνιαίο όγκο των παραστατικών.

Η λύση διαθέτει μια σειρά από προηγμένες λειτουργίες, όπως δημιουργία αναλυτικών αναφορών, αυτόματη αρχειοθέτηση των εισερχομένων παραστατικών, δυνατότητα αναζήτησης, ενώ προσφέρει προηγμένη ευελιξία και είναι σε θέση να επικοινωνήσει απρόσκοπτα με το ERP της επιχείρησης.