lyseisbackup

Τα νέα κανονιστικά πλαίσια όπως ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR επιβάλλουν μεταξύ άλλων ασφαλές backup δεδομένων. Η δυνατότητα ιστορικότητας που προσφέρουν οι λύσεις backup επιτρέπουν στους πελάτες να μπορούν να ανατρέξουν στο παρελθόν, αλλά και να ανακάμψουν άμεσα σε περίπτωση απώλειας δεδομένων όπως για παράδειγμα από επίθεση κάποιου malware. Μάλιστα, σε περίπτωση ransomware, όπου τα προσωπικά και εταιρικά στοιχεία κρυπτογραφούνται, η μόνη λύση είναι να υπάρχει (όσο το δυνατόν πιο πρόσφατο) backup.

Η Infinitum εξασφαλίζει ότι η επιχείρησή σας θα έχει το ελάχιστο δυνατό downtime, αξιοποιώντας τις κορυφαίες λύσεις στην αγορά, τόσο σε επίπεδο software, όσο και σε hardware.

Σε κάθε περίπτωση, στη σχεδίαση της backup λύσης λαμβάνονται υπόψη δύο βασικοί παράγοντες:

Recovery Point Objective (RPO): Η παράμετρος αυτή δηλώνει την ποσότητα των δεδομένων που είναι επιτρεπτό να χαθούν σε περίπτωση απώλειας. Στην πραγματικότητα το RPO καθορίζει τη συχνότητα του backup. Το κλασσικό backup έχει μεγαλύτερο RPO, ενώ το replication μικρότερο. Ωστόσο, το backup είναι πιο ασφαλές, διότι εάν υπάρχει σφάλμα στα αρχικά αρχεία, αυτό θα μεταφερθεί και σε αυτά που έχουν γίνει replicated. Η επιλογή του RPO καθορίζεται από το είδος της επιχείρησης.

Recovery Time Objective (RTO): Στην ουσία το RTO καθορίζει πόσος χρόνος μεσολαβεί από την έναρξη της ανάκτησης, μέχρι την ανάκαμψη του συστήματος. Εάν υπάρχει απαίτηση για μηδενικό RTO, τότε ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μια απόλυτα redundant υποδομή backup με offsite replication κ.λπ.

Retention Days (Ιστορικότητα Αντιγράφων Ασφαλείας): Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο κάθε οργανισμός, να μπορεί να διατηρεί ολοκληρωμένα αντίγραφα ασφαλείας (Full Daily Backup Sets) για όσο περισσότερο διάστημα είναι δυνατόν για λόγους ασφάλειας αλλά και ιστορικότητας (αρχείου). Με τις λύσεις Purposed Build Appliance for Backup τις οποίες η infinitum έχει ενσωματώσει στο portfolio της , αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στον τομέα του Data Deduplication, να μπορεί να προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατόν retention period, σε συνδυασμό με τον μικρότερο δυνατό ωφέλιμο χώρο αποθήκευσης.

Η Infinitum καλύπτει όλες τις ανάγκες της επιχείρησής σας για ασφάλεια δεδομένων, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και πάντα σε συνδυασμό με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Για παράδειγμα οργανισμοί που διαχειρίζονται πολύ κρίσιμα δεδομένα, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, απαιτούν ελάχιστο RPO. Αυτό επιτυγχάνεται με προηγμένες τεχνολογίες replication μεταξύ συστημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αυτό που απαιτείται είναι RPO που να φτάνει μέχρι την τελευταία συναλλαγή, η Infinitum μπορεί να υλοποιήσει τη λύση που θα σας καλύπτει πλήρως.

Η Infinitum προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις backup τόσο σε επίπεδο server όσο και client. Οι λύσεις της καλύπτουν κάθε ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των cloud υπηρεσιών όπως το Office 365.

Αναλόγως με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της υποδομής του πελάτη, επιλέγεται η βέλτιστη λύση, αφού η Infinitum συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους vendors του κλάδου (όπως η Dell-EMC) προσφέροντας όλους τους δυνατούς συνδυασμούς ασφάλειας δεδομένων, με στόχο ο πελάτης να είναι σε θέση να επιτύχει ιστορικότητα πολλών ημερών και να έχει δυνατότητα να κάνει full backup &  restore, μειώνοντας τον κίνδυνο και τις λειτουργικές δαπάνες.  

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν:

  • Backup σε επίπεδο server και bare-metal restore (full recover).
  • Application level backup.
  • Image backup με δυνατότητα boot.
  • Έλεγχος data πριν την αποθήκευση ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων.
  • Replication to backup: Σε αυτήν την περίπτωση, το backup μεταφέρεται εκτός εταιρείας σε άλλη υποδομή ή το cloud.
  • Backup to disk το οποίο μπορεί να γίνει είτε off-site, είτε σε tapes.

Οι λύσεις backup που προσφέρει η Infinitum διατίθενται με τη μορφή on-premise που ενσωματώνονται στην κεντρική υποδομή της επιχείρησης, ενώ μπορεί να επιλεχθεί εάν το backup θα είναι physical,  virtual, ή εάν θα πραγματοποιείται στο cloud.

Παράλληλα, στους άμεσους σχεδιασμούς της Infinitum είναι η προσφορά των λύσεων backup με τη μορφή υπηρεσίας.