Η Infinitum είναι μια πελατοκεντρική εταιρία σε συνεχή ανάπτυξη. Έχουμε υψηλές απαιτήσεις πρώτα από εμάς και κατ' επέκταση από τους συνεργάτες μας γι’ αυτό και είναι βασική μας αρχή να στηρίζουμε την ανάπτυξη των υπαλλήλων μας και την σκληρή δουλειά. Τα πλέον σημαντικά «αποκτήματα» της Infinitum είναι η φήμη μας για την τελειότητα καθώς και η αδιαπραγμάτευτη ηθική μας, για το οποία είμαστε γνωστοί στην αγορά.

Δέσμευση προς την εκπαίδευση

inf-learning.jpg

Στην Infinitum, πιστεύουμε ότι η συνεχόμενη επιτυχία των πελατών μας εξαρτάται από τις μελλοντικές γενιές των εξειδικευμένων επιστημόνων και μηχανικών. Η παροχή πρόσβασης σε προγράμματα σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης, σχεδιασμένα σύμφωνα με πραγματικές προκλήσεις είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχία αυτή. Γι’ αυτό η Infinitum έχει δεσμευθεί να στηρίξει άτομα και ιδρύματα προς αυτόν τον σκοπό και να υποστηρίξει ενεργά την επόμενη γενιά των μηχανικών μας.

 

Infinitum και το περιβάλλον

inf-eco.jpg

Στην Infinitum, έχουμε επικεντρωθεί στο σχεδιασμό των δικτύων και την παροχή εξοπλισμού που είναι ενεργειακά αποδοτικά, προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να μειώσουν περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Αλλά θέλουμε να κάνουμε περισσότερα! Ενθαρρύνουμε το εργατικό δυναμικό μας να σκέφτεται «πράσινα» και ενσωματώνουμε στην εταιρική μας κουλτούρα μια ποικιλία προγραμμάτων «πράσινης» βιωσιμότητας.