Σύμφωνα με την πελατοκεντρική πολιτική της η Infinitum παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες της εταιρείας σας με ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Μπορείτε να εμπιστευτείτε την Infinitum ως την πρώτη γραμμή της εταιρείας σας στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων και την παροχή υποστήριξης για όλες τις περιοχές που μας έχετε αναθέσει. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η αξία της υπηρεσίας στον πελάτη συνάδει με τα πρότυπα που ορίζει η εταιρεία σας.

Η υπηρεσία helpdesk της Infinitum περιλαμβάνει:

  • Παροχή πρώτης επαφής με τους πελάτες και ενημέρωση για τις λύσεις που δόθηκαν για θέματα πελατών
  • Σωστά διαβάθμιση άλυτων ερωτημάτων για το επόμενο επίπεδο υποστήριξης
  • Παρακολούθηση, δρομολόγηση και αναδρομολόγηση των προβλημάτων στους κατάλληλους πόρους
  • Ενημέρωση των δεδομένων των πελατών και την παραγωγή εκθέσεων δραστηριότητας
  • Επεξήγηση των διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων στους πελάτες
  • Follow up με τους πελάτες, παρέχοντας ενημέρωση και προσπάθεια επίλυσης όλων των προβλημάτων
  • Χρησιμοποίηση άριστων δεξιοτήτων εξυπηρέτησης πελατών που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών
  • Εξασφάλιση της ορθής καταγραφής, τεκμηρίωσης και ολοκλήρωσης των θεμάτων
  • Συστάσεις για τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στη διαδικασία
  • Διατήρηση και αύξηση των γνώσεων σας σχετικά με τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες help desk

infinitum-helpdesk.jpg