Εκσυγχρονίστε τις τεχνολογικές στοίβες σας για να αξιοποιήσετε πλήρως τα οφέλη του cloud-native computing και να επιτύχετε υψηλότερη ευελιξία, ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα.
null
Ποιο είναι το ζήτημα:

Οι τεχνολογικές στοίβες παλαιού τύπου αποτελούν συχνά ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να παραμείνουν ενημερωμένες και ανταγωνιστικές.

Οι εταιρικοί οργανισμοί οφείλουν να προσαρμοστούν γρήγορα στις τάσεις της αγοράς, εφοδιαζόμενοι με την κατάλληλη σύγχρονη τεχνολογία που διασφαλίζει την ευελιξία τους.

Σύντομη περιγραφή

Ο Εκσυγχρονισμός των Εφαρμογών είναι ένα πλαίσιο για τη μετεγκατάσταση της σωρευμένης τεχνολογίας παλαιού τύπου σε σύγχρονα περιβάλλοντα cloud computing. Αντί να αντικαθιστά πλήρως τις παλαιού τύπου εφαρμογές, ο εκσυγχρονισμός των εφαρμογών ακολουθεί μια χαμηλού κινδύνου και υψηλής αξίας στρατηγική σταδίων αυξανόμενης προσαρμογής του cloud. Η λύση είναι σχεδιασμένη ώστε να εκσυγχρονίζει συντονισμένα τις Υποδομές, τις Πλατφόρμες, την Αρχιτεκτονική και τις Διαδικασίες.

Τα «4 A» του Εκσυγχρονισμού Εφαρμογών

Τα «4 Α» αντιπροσωπεύουν τις διαθέσιμες μεθόδους για τον εκσυγχρονισμό μιας παλαιού τύπου εφαρμογής στο πλαίσιο της προσαρμογής του cloud.

Αναδιοργάνωση: Μετακινήστε και μετεγκαταστήστε εφαρμογές σε σύγχρονες υποδομές, με ελάχιστες ή μηδαμινές αλλαγές.

Αναθεώρηση: Αλλάξτε ορισμένα στοιχεία μιας εφαρμογής για να χρησιμοποιήσετε ένα cloud PaaS ή άλλη cloud-native πλατφόρμα. Κατά κανόνα, η συγκεκριμένη στρατηγική περιλαμβάνει τη διαδικασία του re-platforming, χωρίς σημαντικές μεταβολές στην αρχιτεκτονική της εφαρμογής.

Αναδιαμόρφωση: Αναδιαμορφώστε την αρχιτεκτονική μιας εφαρμογής βελτιστοποιώντας την για μετεγκατάσταση στο cloud. Η συγκεκριμένη διαδικασία προϋποθέτει συνήθως τη χρήση μικροϋπηρεσιών και domain-driven μοτίβων σχεδίασης, καθώς και εκτενείς αλλαγές βάσης κώδικα.

Ανακατασκευή: Απορρίψτε την υφιστάμενη εφαρμογή και αντικαταστήστε την με μια νέα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας κατά κανόνα προηγείται μια σταδιακή απόσυρση της παλαιού τύπου εφαρμογής, με χρήση μοτίβου strangler.

Επιχειρηματικά κίνητρα – Βασικά Στοιχεία

Είτε αναδιοργανώνετε, αναθεωρείτε ή αναδιαμορφώνετε μια εφαρμογή παλαιού τύπου, τα παρακάτω κύρια στοιχεία συντελούν καθοριστικά στην επιτυχία της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της.

null
Ενορχήστρωση

Οι εφαρμογές Cloud-Native κατανέμονται με φυσικό τρόπο αξιοποιώντας έναν συνδυασμό containers χωρίς διακομιστή, PaaS και IaaS που απαιτούν ισχυρά εργαλεία ενορχήστρωσης.

null
Αυτοματισμός

Ο τεράστιος αριθμός εξαρτημάτων, πολλά από τα οποία είναι προσωρινά, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά χωρίς μια πλατφόρμα αυτοματισμού.

null
Παρατηρησιμότητα

Οι κατανεμημένες δυναμικές τεχνολογικές στοίβες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν χωρίς μια cloud-native πλατφόρμα παρατηρησιμότητας.

null
Ασφάλεια

Οι απαιτήσεις zero trust για κατανεμημένες cloud-native εφαρμογές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς τη διασφάλιση τόσο του χρόνου εκτέλεσης, όσο και της ενσωμάτωσης του Κύκλου Ζωής Ανάπτυξης Λογισμικού (SDLC).

null
Τι προσφέρει η Infinitum:

Το χαρτοφυλάκιό μας για τον Εκσυγχρονισμό Εφαρμογών περιλαμβάνει λύσεις για κάθε βασικό στοιχείο μιας πρωτοβουλίας εκσυγχρονισμού και μετεγκατάστασης στο cloud.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ KUBERNETES

Η πλοήγηση σε πλήθος κατανομών και ενσωματώσεων Kubernetes αποτελεί πραγματικό πονοκέφαλο για πολλούς εταιρικούς οργανισμούς. Στην Infinitum προσφέρουμε λύσεις που βασίζονται σε κατανομές Kubernetes εταιρικού επιπέδου. Έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει επιτυχημένα μια μεγάλη σειρά από πλατφόρμες Kubernetes σε βάθος χρόνου, μπορούμε να διασφαλίσουμε την κατάλληλη παροχή μιας επεκτάσιμης, ανθεκτικής, ασφαλούς και αποτελεσματικής πλατφόρμας εφαρμογών Kubernetes, ειδικά σχεδιασμένης για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
+ -

Η έλευση των μικροϋπηρεσιών έχει αναβαθμίσει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ανάπτυξης λογισμικού, συντελώντας στην ανάδειξη νέων τεχνολογιών για τη συσκευασία, ανάπτυξη, εκτέλεση και διαχείριση των εφαρμογών. Η τεχνολογία Docker Containerization αποτέλεσε μια ανακάλυψη που έφερε επανάσταση στη συσκευασία, την παράδοση και τη δημοσίευση εφαρμογών, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί γρήγορα σε κομμάτι τις της σύγχρονης σχετικής εργαλειοθήκης. Η μετάβαση από τις μονολιθικές στις κατανεμημένες εφαρμογές δημιούργησε νέες λειτουργικές προκλήσεις όπως ο εντοπισμός, η εξισορρόπηση φορτίου, η δυναμική επέκταση και η ανθεκτικότητα των υπηρεσιών.

Το Kubernetes είναι μια cloud-native πλατφόρμα που έχει εξελιχθεί σε facto ενορχηστρωτή κατανεμημένων εφαρμογών με containers. Σχεδιασμένο ώστε να είναι συμβατό με τις υποδομές, το Kubernetes δημιουργεί μια σύνοψη του υφιστάμενου παρόχου cloud και απλοποιεί τη δημοσίευση εφαρμογών σε multicloud περιβάλλοντα. Πέρα από τις δυνατότητες κλιμάκωσης, αυτο-θεραπείας, εξισορρόπησης φορτίου και προγραμματισμού, οι σύγχρονες κατανομές Kubernetes υποστηρίζουν εξατομικευμένες επεκτάσεις που τις ενσωματώνουν με αυξημένες δυνατότητες ενορχήστρωσης σε πλατφόρμες τρίτων μερών.

Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud και οι προμηθευτές λογισμικού προσφέρουν πολλαπλές προσφορές Kubernetes, συσκευασμένες είτε ως πλήρως διαχειριζόμενες PaaS, είτε ως επίπεδο ελέγχου IaaS, με πληθώρα ενσωματώσεων αυτοματισμού και υποδομών, καθώς και εγγυήσεων επιπέδου υπηρεσιών.


ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι λύσεις αυτοματισμού cloud είναι πολύτιμες για την προτυποποίηση και την επέκταση του cloud, καθώς διασφαλίζουν τη συνέπεια, την αξιοπιστία, τη βελτιστοποίηση του κόστους, την ταχύτητα και τη συμμόρφωση. Η τεχνογνωσία μας στον αυτοματισμό cloud θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε πλήρως τα οφέλη της μετεγκατάστασης και του εκσυγχρονισμού των εφαρμογών.
+ -

Ο αυτοματισμός έχει εξελιχθεί μέσα από μια μακροχρόνια διαδικασία, κυρίως μέσω προγραμματιστών που τυποποίησαν τις λειτουργίες ΙΤ και μείωσαν τον χειροκίνητο φόρτο εργασίας. Κατά κανόνα, αυτά τα παλαιού τύπου εργαλεία αυτοματισμού είναι σενάρια που περιλαμβάνουν τα βήματα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Παρόλο που είναι αποτελεσματικά στην αυτοματοποίηση απλών εργασιών, είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σε πολύπλοκα περιβάλλοντα cloud.

Οι πλατφόρμες αυτοματισμού που αξιοποιούν το παράδειγμα του δηλωτικού προγραμματισμού είναι καταλληλότερες για τη διαχείριση παροδικών και δυναμικών περιβαλλόντων cloud. Πλατφόρμες όπως το Infrastructure as Code, το Ansible και το GitOps αποτελούν πλέον αναγκαιότητα για τον επιτυχή εκσυγχρονισμό των εφαρμογών και τη μετεγκατάσταση στο cloud. Το δηλωτικό μοντέλο για τις πλατφόρμες σύγχρονου αυτοματισμού, ο έλεγχος της έκδοσης, η επαναληψιμότητα και η επεκτασιμότητα, διευκολύνουν τις ομάδες DevOps ώστε να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται και να κλιμακώνουν αποτελεσματικά τις πολύπλοκες σύγχρονες εφαρμογές.


DEVSECOPS

Στο πλαίσιο των προηγμένων λύσεων DevSecOps που παρέχει η Infinitum συμπεριλαμβάνονται οι δύο κορυφαίες πλατφόρμες της αγοράς, οι οποίες μας βοηθούν να εισάγουμε απρόσκοπτα τις πρακτικές DevSecOps σε κάθε είδους περιβάλλον cloud ώστε να μπορείτε να εκσυγχρονίζετε και να προστατεύετε τον κύκλο ζωής του λογισμικού σας.
+ -

Ο όρος DevSecOps περικλείει τις έννοιες της Ανάπτυξης (Development), της Ασφάλειας (Security) και των Λειτουργιών (Operations). Πρόκειται για μια προσέγγιση του αυτοματισμού και της σχεδίασης της πλατφόρμας που ενσωματώνει την ασφάλεια ως απαραίτητο κοινό χαρακτηριστικό σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του ΙΤ.

Ουσιαστικά, DevSecOps σημαίνει να συνυπολογίζουμε εξαρχής την ασφάλεια των εφαρμογών και των υποδομών. Επίσης, προϋποθέτει την αυτοματοποίηση ορισμένων πυλών ασφαλείας, προκειμένου να μην επιβραδύνεται η ροή εργασίας των DevOps. Τα DevSecOps επιτυγχάνουν τον συγκεκριμένο στόχο μετατοπίζοντας την ασφάλεια από τα περιβάλλοντα χρόνου εκτέλεσης στις οδούς εφοδιασμού, στα αποθετήρια κώδικα και στον χώρο εργασίας των προγραμματιστών. Παράλληλα, επεκτείνουν τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων ανάπτυξης και λειτουργίας ώστε να ενσωματώνουν τις εξειδικευμένες ομάδες ασφαλείας στον κύκλο της παροχής λογισμικού. Η πρότερη ενσωμάτωση διαδικασιών δοκιμής, διαλογής και ελαχιστοποίησης κινδύνου στη ροή εργασιών CI/CD αποτρέπει τις χρονοβόρες και συχνά δαπανηρές επιπτώσεις της επιδιόρθωσης μετά την παραγωγή. Με λίγα λόγια, οι πρακτικές DevSecOps βοηθούν στη διατήρηση της ταχύτητας χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια.

Οι DevSecOps μπορούν να εφαρμοστούν για την απλοποίηση της ανάπτυξης, της ασφάλειας και των λειτουργιών, ώστε το ασφαλέστερο λογισμικό να μπορεί να κυκλοφορεί ταχύτερα. Οι εταιρικοί οργανισμοί οφείλουν να εξετάσουν και να συνεκτιμήσουν το σύνολο του περιβάλλοντος ανάπτυξης και λειτουργίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει αποθετήρια ελέγχου πόρων, μητρώα containers, την οδό συνεχούς ενοποίησης και ανάπτυξης (CI/CD), τη διαχείριση της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API), την αυτοματοποίηση της ενορχήστρωσης και της κυκλοφορίας, καθώς και τη λειτουργική διαχείριση και παρακολούθηση.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η ασφάλεια και η συμμόρφωση αποτελούν βασική παροχή στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου των λύσεών μας. Έχουμε τη δυνατότητα να σας βοηθήσουμε να εκσυγχρονίσετε με ασφάλεια τις εφαρμογές σας, να προστατέψετε τον φόρτο εργασίας σας στο cloud και να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση του οργανισμού σας με τις υφιστάμενες πολιτικές και τους ισχύοντες κανονισμούς.
+ -

Οι εκσυγχρονισμένες cloud-native εφαρμογές λειτουργούν με ποικίλες λύσεις IaaS, PaaS και SaaS, ενώ και σε πολλές περιπτώσεις αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα multicloud. Η χρήση πολλαπλών υπηρεσιών cloud, κατανεμημένων σε διαφορετικούς παρόχους, περιπλέκει το ζήτημα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των cloud-native εφαρμογών, γεγονός που ώθησε τον εξειδικευμένο κλάδο της ασφάλειας cloud να συνειδητοποιήσει ότι η αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων προϋποθέτει την επινόηση ενός νέου συνόλου εργαλείων και την υλοποίηση ενός νέου συνόλου πρακτικών και τεχνολογιών. Με αυτόν τον τρόπο τέθηκαν τα θεμέλια των πλαισίων για τη Διαχείριση της Κατάστασης Ασφάλειας, αλλά για τις Πλατφόρμες Προστασίας των Cloud-Native Εφαρμογών στο Cloud.

Οι λύσεις Διαχείρισης Κατάστασης Ασφάλειας στο Cloud (CSPM-Cloud Security Posture Management) εστιάζουν στην ασφάλεια των υποδομών cloud και μπορούν να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, μη ασφαλών διαμορφώσεων, αρνήσεων για υπηρεσίες, διαρροών δεδομένων, παραβιάσεων συμμόρφωσης, ευπαθειών λογισμικού, κλιμάκωσης προνομίων και άλλες απειλές. . Με την εφαρμογή των λύσεων CSPM, οι εταιρικοί οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν την κατάσταση της ασφάλειας των περιβαλλόντων cloud, να επιβάλλουν πολιτικές ασφάλειας και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση.

Οι Πλατφόρμες Προστασίας Cloud-Native Εφαρμογών (CNAPP – Cloud Native Application Protection Platforms) επικεντρώνονται στην κατάσταση της ασφάλειας και των κρίσιμων workloads για τις επιχειρήσεις. Οι λύσεις CNAPP προστατεύουν συνολικά τον κύκλο ζωής της παράδοσης λογισμικού, από τα αποθετήρια κώδικα μέχρι τις οδούς CI/CD και τα περιβάλλοντα χρόνου εκτέλεσης, αποτελώντας μια καίρια πτυχή της εργαλειοθήκης DevSecOps.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι λύσεις μας που αφορούν την παρατηρησιμότητα συνδυάζουν τις δυνατότητες παρακολούθησης των on-cloud και υβριδικών υποδομών, συλλογής και ανάλυσης αρχείων καταγραφής και μετρήσεων από οποιαδήποτε πηγή, ενσωμάτωσης με εκατοντάδες παλαιού τύπου και σύγχρονες πλατφόρμες, απόδοσης κώδικα μετρητή, παρακολούθησης εξαρτήσεων εφαρμογών και χρήσης μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών. Η υιοθέτηση των λύσεων παρατηρησιμότητας που παρέχουμε ενισχύει τα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ των ομάδων του εταιρικού οργανισμού, παρέχει μια κοινή άποψη της κατάστασης των εφαρμογών και ενισχύει τη συνολική αξιοπιστία, απόδοση και δυνατότητα συντήρησης των cloud-native εφαρμογών.
+ -

Κατά κανόνα, οι cloud-native εφαρμογές χαρακτηρίζονται από την υψηλή ταχύτητα του ρυθμού αποδέσμευσής τους, τη δυναμική τους μορφή και την ισχυρή εξάρτησή τους από τις διαδικασίες κατανεμημένου computing. Οι legacy λύσεις παρακολούθησης αδυνατούν να ιχνηλατήσουν μια πλήρη κατάσταση δυναμικών περιβαλλόντων cloud, καθώς στερούνται βασικών δυνατοτήτων για την ολιστική παρακολούθηση της πλήρους στοίβας που συμπεριλαμβάνει υποδομές, πλατφόρμες, εφαρμογές και εμπειρίες χρηστών. Επιπρόσθετα, τα legacy συστήματα παρακολούθησης εστιάζονται κατά κανόνα σε συγκεκριμένες πτυχές της τεχνολογικής στοίβας και παρεμποδίζουν τη συνεργασία μεταξύ ομάδων, εντείνοντας την απομόνωση και την περιπλοκότητα. Η λειτουργία μιας τεχνολογικής στοίβας multicloud χωρίς μια cloud-ready πλατφόρμα παρατηρησιμότητας αποτελεί σημαντική έλλειψη για κάθε οργανισμό.

Οι cloud-ready πλατφόρμες παρατηρησιμότητας έχουν θεμελιώδη ρόλο για τη λειτουργία αξιόπιστων περιβαλλόντων εφαρμογών και την εδραίωση πρακτικών DevOps και SRE. Οι ομάδες κάθε εταιρικού οργανισμού θα επωφεληθούν συνολικά με βαθύτερη γνώση και καλύτερη κατανόηση των πολύπλοκων, δυναμικών αλληλεξαρτήσεων των σύγχρονων cloud-native εφαρμογών.


ΠΛΕΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Είναι δεδομένο ότι οι πλατφόρμες πλέγματος υπηρεσιών (service mesh) προσφέρουν νέες δυνατότητες, ωστόσο συχνά συνοδεύονται από δυσκολίες ως προς την εκμάθηση και την ενσωμάτωση. Οι λύσεις πλέγματος υπηρεσιών που παρέχουμε βασίζονται σε δοκιμασμένες τεχνολογίες του κλάδου, οι οποίες, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία μας στις cloud-native πλατφόρμες, θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε πλήρως τα οφέλη και να αποφύγετε τις παγίδες.
+ -

Ο πολλαπλασιασμός των μικροϋπηρεσιών και των περιβαλλόντων multicloud έχει επιφέρει μια σειρά από νέες προκλήσεις σε επιχειρηματικό και λειτουργικό επίπεδο, καθώς και στο ζήτημα της ασφάλειας. Οι οργανισμοί δημιουργούν πλέον σύγχρονες εφαρμογές χρησιμοποιώντας πολυγλωσσική αρχιτεκτονική σε πολλαπλά cloud με διαφορετικά API και υλοποιήσεις δικτύου. Τέτοιου είδους περιβάλλοντα εφαρμογών τείνουν να αυξάνουν την πολυπλοκότητα, τους κινδύνους και τα κόστη του δικτύου και των επικοινωνιών. Οι εφαρμογές σε περιβάλλοντα multicloud οφείλουν να έχουν συγκεκριμένες υλοποιήσεις για κάθε πάροχο cloud που χρησιμοποιούν.

Το Πλέγμα Υπηρεσιών επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα εισάγοντας ένα επίπεδο αφαίρεσης μεταξύ των εφαρμογών και των υλοποιήσεων του δικτύου παροχής cloud. Το επίπεδο των υποδομών του Πλέγματος Υπηρεσιών απλοποιεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων επικοινωνιών κατανεμημένων εφαρμογών σε περιβάλλοντα multicloud.

Ο εκσυγχρονισμός των εφαρμογών και το Πλέγμα Υπηρεσιών συμβάλλουν στην επιτυχή μετεγκατάσταση του cloud, διευκολύνοντας τη δικτύωση επιπέδου zero trust, την υποστήριξη multicloud, την επιβολή πολιτικών, τη διαχείριση και την ευελιξία της κυκλοφορίας, καθώς και την ανθεκτικότητα των υπηρεσιών. Το Πλέγμα Υπηρεσιών περιλαμβάνει βασικές δυνατότητες όπως Service Discovery, Service Authorization, Trackability, Mutual TLS, Outlier Detection, Circuit Brakers, Policy Routing, Advanced Load Balancing, Canary Deployments, Dark Releases και πολλά άλλα. Επιπλέον, η προσθήκη ενός Πλέγματος Υπηρεσιών στη στοίβα των εφαρμογών θα διευκολύνει τους εταιρικούς οργανισμούς ώστε να προβλέπουν τυχόν διακοπές λειτουργίας, να εντοπίζουν μη φυσιολογικά πρότυπα, να ελέγχουν τους Στόχους Επιπέδου Υπηρεσιών (SLOs) και να επιβάλλουν τη συμμόρφωση.


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Καθώς η αυξημένη φορητότητα και τα διαφοροποιημένα περιβάλλοντα cloud διευρύνουν την εκτεθειμένη σε επιθέσεις επιφάνεια ενός οργανισμού, ο σύγχρονος τρόπος παράδοσης των εφαρμογών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ασφαλή λειτουργία τους. Η Infinitum προσφέρει λύσεις παράδοσης εφαρμογών για ποικίλα περιβάλλοντα cloud είτε ως PaaS είτε self-hosted, και μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας.
+ -

Μια πλατφόρμα παράδοσης εφαρμογών αναλαμβάνει να μεταβιβάζει τις εφαρμογές στους τελικούς χρήστες με αξιοπιστία και ασφάλεια. Οι Ελεγκτές Παράδοσης Εφαρμογών (ADC), η Εξισορρόπηση Φορτίου, η Διαχείριση Παράδοσης Εφαρμογών (ADM) και το Δίκτυο Παράδοσης Εφαρμογών (ADN) αποτελούν βασικά στοιχεία κάθε πλατφόρμας παράδοσης εφαρμογών. Οι ADC χρησιμοποιούν αλγόριθμους και ειδικές πολιτικές για να καθορίζουν τον τρόπο κατανομής της κυκλοφορίας των εισερχόμενων εφαρμογών. Οι σύγχρονοι ελεγκτές παράδοσης εφαρμογών μπορούν να επιθεωρούν τις κεφαλίδες των πακέτων για λέξεις-κλειδιά ή ζητούμενους τύπους αρχείων, κατευθύνοντας κάθε σχετικό αίτημα προς τον κατάλληλο διακομιστή με βάση αυτές τις πληροφορίες. Οι συσκευές Εξισορρόπησης Φορτίου λειτουργούν παρακολουθώντας την κατάσταση των backend πόρων και κατανέμοντας ομοιόμορφα την κυκλοφορία μόνο σε διακομιστές που μπορούν να ικανοποιήσουν το αίτημα κάθε εφαρμογής. Η Διαχείριση Παράδοσης Εφαρμογών αφορά την τεχνολογία που παρέχει ολιστική ορατότητα στον τρόπο με τον οποίο παραδίδονται οι εφαρμογές σε περιβάλλοντα multicloud. Το Δίκτυο Παράδοσης Εφαρμογών αναφέρεται σε υπηρεσίες που αναπτύσσονται μέσω ενός δικτύου και συμβάλλουν στη διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας, ασφάλειας και ορατότητας για εφαρμογές web. Τα Δίκτυα ADN λειτουργούν επιταχύνοντας τους χρόνους φόρτωσης του κέντρου δεδομένων και αυξάνοντας την ορατότητα του IT σε ολόκληρη τη διαδικασία παράδοσης της εφαρμογής.

ADNs work by speeding up datacenter load times and increasing IT visibility across the application delivery process.


ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ CLOUD

Η εκτεταμένη εμπειρία αλληλεπίδρασης με παρόχους και υπηρεσίες cloud, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των εφαρμογών αποτελούν καίριο παράγοντα επιτυχίας για κάθε μετεγκατάσταση στο cloud. Είτε πραγματοποιείτε μετεγκατάσταση εφαρμογών σε έναν μεμονωμένο hyperscaler (διαχειριστή δεδομένων σε υπερκλίμακα) είτε σε περιβάλλον multicloud, η Infinitum σας παρέχει προηγμένες, δοκιμασμένες λύσεις και μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών που θα σας βοηθήσουν να μετεγκαταστήσετε τα workloads και να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους της μετάβασής σας στο cloud.
+ -

Κατά το αρχικό στάδιο της προσαρμογής στο cloud, οι οργανισμοί θα επιδιώξουν να μετακινήσουν εφαρμογές και δεδομένα από περιβάλλοντα υπολογιστών παλαιού τύπου σε περιβάλλοντα cloud. Παρότι προσφέρουν σημαντικά οφέλη, τα προγράμματα μετεγκατάστασης στο cloud συνοδεύονται από ένα σύνολο προκλήσεων και κινδύνων. Μετεγκατεστημένες εφαρμογές με προβλήματα ενσωμάτωσης που προκαλούν διακοπές, απρόβλεπτα κόστη, αναποτελεσματική χρήση πόρων, υποτονική απόδοση λόγω εσφαλμένης εκτίμησης της καθυστέρησης της μεταφοράς είναι ορισμένοι από τους συνηθέστερους κινδύνους της διαδικασίας μετεγκατάστασης στο cloud.

Η επιτυχία οποιουδήποτε έργου μετεγκατάστασης στο cloud εξαρτάται από τη σαφή κατανόηση της υφιστάμενης στοίβας εφαρμογών, την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων μετεγκατάστασης, την εκπόνηση ενός λεπτομερούς σχεδίου μετεγκατάστασης και εκτεταμένες δοκιμές..


null
Τα Οφέλη σας:

Μια cloud-native αρχιτεκτονική, επεκτάσιμη on-demand, έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά οτιδήποτε περιστέλλει την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Κατά κανόνα, οι εκσυγχρονισμένες εφαρμογές αυξάνουν την αποδοτικότητα των πόρων και μειώνουν τα λειτουργικά έξοδα.

Οι Cloud-Native Εφαρμογές προσφέρουν ενισχυμένη ασφάλεια, παρατηρησιμότητα και πληροφορίες δεδομένων που συμβάλλουν στη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης και ανθεκτικότητας.

Λύσεις Εκσυγχρονισμού Εφαρμογών

Έχοντας εξυπηρετήσει έναν μεγάλο αριθμό πελατών με cloud-native λύσεις για τεχνολογικές στοίβες, στην Infinitum διαθέτουμε την απαιτούμενη  τεχνογνωσία που εγγυάται ότι η στρατηγική σας για την προσαρμογή και μετεγκατάσταση στο cloud θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

MORE SERVICES & SOLUTIONS

Find out what else we can do for you.